Ég starfa á sálfræðistofunni Þór20161005_120315unnartúni 6, 3.hæð, 105 Reykjavík. Meðferðin er sérhæfð samtalsmeðferð. Tíminn er 50 mínútur einu sinni í viku eða sjaldnar/oftar í þann tíma sem fólk hefur þörf fyrir og efni á. Verð fyrir tímann er 16.000 krónur, næsta hækkun er 1.september 2021. Ég starfa á íslensku og ensku. Ég býð einnig meðferð í gegnum tölvuforritið Zoom (Karaconnect líka mögulegt).  Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína en upplýsingar um það eru hjá hverju stéttarfélagi. Ég starfa eftir siðareglum Evrópusamtaka sálmeðferðarfræðinga (EAP). Auk þess er ég bundin af lögum um íslenska heilbrigðisstarfsmenn og af siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga. Sérhver skjólstæðingur sem ég vinn með, er beðinn um að samþykkja með undirskrift þessa umgjörð um vinnu okkar.  Ég sæki reglulega handleiðslu en hún er mikilvæg gæðastýring fyrir fagfólk í heilbrigðisþjónustu. Sérhver skjólstæðingur sem ég vinn með er beðinn um að samþykkja þessa umgjörð um vinnu okkar. Ég nota mest meðferðarformið IFS (Innri fjölskyldan, sérhæfð partameðferð) en tek einnig mið af tilfinningamiðaðri meðferð (EFT) og nota EMDR þar sem ég met það gagnlegt.

Vandi sem ég vinn meðMyndaniðurstaða fyrir compassion

Ég vinn með fullorðnum einstaklingum við lausn frá helstu sálrænu vandamálum sem hrjá fólk. Ég er sérhæfð í að hjálpa fólki að vinna úr áföllum, ofbeldi, vanrækslu og tengslaskaða í æsku eða síðar á lífsleiðinni. Ýmis konar ofbeldi og það að alast upp með fíkli eða öðrum mikið veikum einstaklingi eða hjá foreldri/-um sem ekki höndluðu uppeldishlutverkið nógu vel, getur valdið viðvarandi vanlíðan. Þá byrði er hægt að létta með meðferð.

Gagnrýnin sjálfsmynd – lágt sjálfsmat veldur vanlíðan og getur hamlað því að við látum drauma okkar rætast, leyfum hæfileikum okkar að njóta sín og að við tengjumst öðrum á nærandi hátt. Það að upplifa sig ekki séða/n, heyrða/n, samþykkta/n, elskaða/n, örugga/n og studda/n í æsku eða samböndum, hefur djúp skaðleg áhrif á sjálfsmyndina. Einhvers staðar getum við hafa lært að þarfir okkar og líðan skipti ekki máli, að þarfir annarra séu mikilvægari. Lágt sjálfsmat birtist á ýmsan hátt, t.d. með kvíða, þunglyndi, reiði, mikilmennsku, stjórnsemi, undanlátssemi, félagskvíða og einangrun. Margir leita til mín vegna þess að þeir eða þeir nánustu eru ósáttir við ákveðna hegðun, eru plagaðir af sektarkennd, sjálfsgagnrýni, skömm, tómleika og einmanaleika eða finnst sér hafnað.  Þetta sjálfsmat er hægt að bæta verulega í meðferð. 

Fíknir geta verið birtingarmyndin af vanlíðan þeirri sem ég nefni að ofan, þar sem einstaklingur reynir að deyfa sig fyrir því að finna fyrir  erfiðum tilfinningum. Ég vinn með undirliggjandi þætti fíkna og meðvirkni. 

Ég vinn einnig með fullorðnum einstaklingum við úrvinnslu á langvinnri sorg, veikindum, slysum og vegna erfiðleika í samböndum. 

Aðrir koma vegna tilvistarvanda og leita leiðsagnar við að finna út hvað þeir vilja í lífinu og til að skilja sjálfa sig betur. Sumir koma vegna vanlíðan sem þeir vita ekki alveg hvað er eða hvaðan kemur, vanlíðan sem truflar líf þeirra. 

Hvernig ég vinnDialogue by Nancy Schon.

Ég vinn fyrst og fremst í gegnum meðferðarsambandið með samtalsmeðferð. Ég styrki vitund og samband skjólstæðinga minna  við sjálfa sig og aðra. Ég geri það í gegnum innri vinnu með tilfinningar en í tengslum við hugsanir og hegðun og líkamlega upplifun. Ég vinn með það sem er að gerast í núinu í tengslum við æskuna og annað í fortíðinni ef fortíðin er að hafa neikvæð áhrif á lífið í dag. Ég nota mest meðferðarformið IFS (Innri fjölskyldan, sérhæfð partameðferð) en tek einnig mið af tilfinningamiðaðri meðferð (EFT) og nota EMDR þar sem ég met það gagnlegt. Allt eru þetta gagnreynd meðferðarform. Tengslakenningin (Attachment Theory) er einn af hornsteinum hugmyndafræði minnar; innri tengsl, við okkur sjálf, og ytri tengsl, við umhverfið. Ég aðhyllist hugmyndir Gabor Maté, Bessel van der Kolk og Janine Fisher og nota þætti úr jákvæðri sálfræði.

Ég byggi á traustum meðferðarramma þar sem báðir aðilar eru virkir þátttakendur, bera ábyrgð, hafa þekkingu og reynslu og verða fyrir áhrifum hvor af öðrum. Ég hjálpa þannig fólki við að verða sinn eigin besti vinur. Innri tengsl, tengslin við  sig sjálfa/n eru ekki síður mikilvæg en tengsl við annað fólk, ytri tengsl. Sjálfssamþykki, hlýja og forvitni vil ég að taki við af skömm og gagnrýni og bælingu. Í tímum nota ég æfingar eftir þörfum og vilja skjólstæðinga minna; “stólavinnu“, innlit (focusing) og innra samtal. Ég hjálpa þannig innri pörtum / persónuleikaþáttum að verða heyrðir og samþykktir, heilast, ná sátt og samvinnu.

Ég kenni hvernig hægt er að bæta líðan með ástund á milli tíma með öndun, hugleiðslu, slökun, að sleppa tökum, sjálfsdáleiðslu og uppbyggilegu sjálfstali. Það er alveg sama með vöðvaþjálfun og innri styrkleika; bæði þarfnast æfinga reglulega til þess að matður geti tekist á við verulega þyngd þegar á reynir. Á þessari síðu eru tillögur að innri ástundun (“Sjálfsvinna“) og fræðsluefni (“Fræðsla“). Ég hvet skjólstæðinga mína auk þess til útiveru í náttúrunni, rannsóknir hafa staðfest gildi þess fyrir sálræna líðan.

Meira um þau meðferðarform sem ég nota

Partameðferðin Innri fjölskyldan (Internal Family System Therapy), IFS, er árangursríkImage result for internal family system sálfræðimeðferð sem í  grunninn er áfallameðferð. Hún beinist að heilun mismunandi stríðandi hluta persónuleikans sem líður illa og geyma sársauka og gæta þess að við finnum sem minnst af honum. Þeim er hjálpað svo okkar kjarni (“Sjálfið”) geti notið sín og orðið (aftur) okkar innri leiðtogi. Í sjálfinu býr hlýja, skýrleiki, hugrekki, ró, styrkur og fleiri eiginleikar sem hjálpa okkur að líða vel og lifa uppbyggilegu lífi. Hér skýrir upphafsmaður meðferðarformsins þessa nálgun og leiðir stutta innri vinnu eins og algengt er í IFS meðferð. Fleiri viðtöl eru á YouTube of vefsíðu IFS. Skjólstæðingar mínir læra að verða sínir eigin heilarar, læra að lifa í innri sátt. Hér er dæmi um IFS hugleiðslu, með verndandi pörtum.

Tilfinningamiðaðuð meðferð (Emotion Focused Therapy) vinnur að lausn í gegnumImage result for emotion focused therapy

meðvitund um,tjáningu og höndlun tilfinninga; að leyfa sér að finna, vera með og samþykkja tilfinningar sínar í stað þess að loka á og flýja þær, skammast sín fyrir og óttast þær. Þannig lærist að nýta sér tilfinningar sem uppsprettu upplýsinga og sem leiðsögn í lífinu. Tilfinningar verða vinir manns, maður verður sinn eigin vinur. Svona skilgreina alþjóðasamtökin (ISEFT) meðferðarformið. Leslie Greenberg skýrir hér meðferðina í myndbandi.

Ég nota einnig EMDR áfallaúrvinnslu þar sem það á við. Þar vinn ég með ákveðnaImage result for emdr atburði sem viðkomandi hefur ekki náð að vinna úr heldur er atburðurinn með öllum þeim skaðlegu innri áhrifum sem hann olli, enn ljóslifandi hið innra og hamlar lífinu. Minningin hverfur ekki heldur aftengist við  þær neikvæðu  sjálfshugsanir og erfiðu tilfinningar sem eru afleiðingar áfallsins. Kati Morton skýrir hér út meðferðina.