Hvað er sálræn meðferð?Question Mark Response - Free image on Pixabay

Sálræn meðferð er persónuleg vinna með tilfinningar, skynjanir, hugsun, líkamsvitund og hegðun undir leiðsögn fagaðila. Mismunandi er eftir fagaðila á hvaða af þessum þáttum er lögð mest áhersla, eftir því hvaða meðferðarstefnu(m) viðkomandi vinnur eftir. Algengasta formið er samtalsmeðferð en inn í það getur verið blandað verkefnum, æfingum, hugleiðslu eða sérstakri tækni eins og EMDR. Sálræn meðferð fer fram innan trausts siðferðilegs ramma faglegs meðferðarsambands, ávallt með velferð skjólstæðingsins að leiðarljósi. Hún er mislöng eftir því hvað unnið er með, vilja og fjárráðum hvers og eins.

Grein:  Hvernig heilinn getur heilað fyrri reynslu gegnum meðferðarsamband.

Grein:  Ranghugmyndir um sálræna meðferð.

Grein: Val á meðferðaraðila.

 

Sálræn meðferð er fyrir þáImage result for puzzles together

sem leita lausnar við vanlíðan sem þeir upplifa í daglegu lífi vegna núverandi aðstæðna eða frá fortríðardraugum.  Hún er líka fyrir þá sem vilja efla sig og þroska og eignast betra samband við sjálfa sig og aðra.

Skimanir fyrir sálrænum vandamálum eru ekki greining heldur hugmynd um hvort gott gæti verið að leita til fagaðila um meðferð eða greiningu. Persona.is er með skimanir sem hægt er að máta við sig.

Grein:   Uppbyggilegt hugarfar við sjálfsskoðun.

Grein:   Að fá sem mest út úr meðferð.

Grein:  Að flysja laukinn.

 

Eitthvað fyrir þig?What's In It For Me? — Bethel Worship Center

Finnst þér það sem þú ert að kljást við ekki svo alvarlegt  að þú eigir ekki að þurfa aðstoð fagaðila? Finnst þér þú eigir að geta leyst þetta sjálf/-ur eða með aðstoð þinna nánustu? Hafa aðrir það svo miklu verr en þú?  Svar mitt við svona vangaveltum er að það sem plagar þig plagar þig. Það sem þú upplifir er satt fyrir þig. Fólk getur upplifað sama áreiti á mismunandi hátt. Það er þín upplifun sem skiptir máli fyrir þig. Svo má líka alveg leita aðstoðar áður en vandi verður mjög stór. Það er ekki víst að að manns nánustu séu í stakk búnir til að veita aðstoð og eins geta erfiðleikarnir verið of tengdir þeim.

GreinAð skammast sín fyrir að vera í meðferð.