Ég starfa á sálfræðistofunni Þór20161005_120315unnartúni 6, 3.hæð, 105 Reykjavík. Meðferðin er sérhæfð samtalsmeðferð. Tíminn er 50 mínútur einu sinni í viku eða sjaldnar/oftar í þann tíma sem fólk hefur þörf fyrir og efni á. Verð fyrir tímann er 15.000 krónur en hægt er að óska eftir lengri tíma. Ég starfa á íslensku og ensku. Ég býð einnig meðferð í gegnum Skype fyrir fólk sem kemst ekki á staðinn. Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína en upplýsingar um það eru hjá hverju stéttarfélagi. Ég starfa eftir siðareglum Evrópusamtaka sálmeðferðarfræðinga (EAP). Auk þess er ég bundin af lögum um íslenska heilbrigðisstarfsmenn og af siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga. Ég sæki reglulega handleiðslu en hún er mikilvæg gæðastýring fyrir fagfólk í heilbrigðisþjónustu.

Vandi sem ég vinn með 

Ég vinn með fullorðnum einstaklingum við lausn frá algengustu sálrænum vandamálum sem hrjá fólk. Ég er  sérhæfð í að hjálpa fólki að vinna úr skaða frá áföllum, ofbeldi, vanrækslu og tengslaskaða í æsku eða síðar á lífsleiðinni. Ýmis konar ofbeldi og það að alast upp með fíkli eMyndaniðurstaða fyrir compassionða öðrum mikið veikum einstaklingi eða hjá foreldri/-um sem ekki höndluðu uppeldishlutverkið  nægjanlega vel, getur valdið viðvarandi vanlíðan. Afleiðingarnar geta upplifast sem “persónuleiki” – “þetta er bara ég” vegna þess að aðstæðurnar mynduðu persónuhluta (innri parta) sem fengu það hlutverk að vernda einstaklinginn frá stöðugri ógn. Ég hjálpa þessum persónuhlutum að heilast, lifa í sátt og öryggi hið innra. Það að upplifa sig ekki séða/nn, heyrða/nn, samþykkta/nn, elskaða/nn, örugga/nn og studdann í æsku eða samböndum, getur haft djúp skaðleg áhrif á sjálfsmyndina. Margir leita þannig til mín vegna lágs sjálfsmats, þeir sætta sig ekki við eigin hegðun eða sjálfa sig, eru plagaðir af sektarkennd, sjálfsgagnrýni, reiði, skömm, tómleika og einmanaleika eða finnst sér hafnað. Gagnrýnin sjálfsmynd veldur vanlíðan og hamlar því við látum drauma okkar rætast og hæfileika okkar njóta sín og að við tengjumst öðrum á nærandi hátt. Einhvers staðar getum við hafa lært að þarfir okkar, líðan og óskir skipti litlu / engu máli en þarfir annarra  séu mikilvægari. Þetta sjálfsmat er hægt að bæta verulega í meðferð.  Ég vinn ég með þessa og aðra undirliggjandi þætti fíkna og meðvirkni og við lausn á þunglyndi og kvíða.  Ég vinn einnig með fullorðnum einstaklingum við úrvinnslu á langvinnri sorg, veikindum, slysum og vegna erfiðleika í samböndum og afleiðingum sambandsslita og nets-ástarplats. Aðrir koma vegna tilvistarkreppu og leita leiðsagnar við að finna út hvað þeir vilja í lífinu og til að skilja sjálfa sig betur. Sumir koma vegna vanlíðan sem þeir vita ekki alveg hvað er eða hvaðan kemur, vanlíðan sem truflar líf þeirra. 

Hvernig vinn ég

Dialogue by Nancy Schon.

Dialogue by Nancy Schon.

Ég vinn fyrst og fremst í samtali í gegnum meðferðarsambandið í sérhæfðri samtalsmeðferð, með því  að styrkja vitund og samband skjólstæðinga minna við sjálfa sig með sjálfssamþykki, sjálfsvinsemd, samhyggð, hlýju og forvitni að leiðarljósi. Ég geri það m.a. í gegnum vinnu með tilfinningar en í tengslum við hugsanir og hegðun og líkamlega upplifun. Ég vinn með það sem er að gerast í núinu í tengslum við æskuna og annað í fortíðinni eftir því sem við á ef fortíðin er að hafa neikvæð áhrif á lífið í dag. Ég tek mikið mið af tilfinningamiðaðri meðferð (Emotion Focused Therapy) sem leggur áherslu á lausn í gegnum meðvitund um, tjáningu  og höndlun tilfinninga; að leyfa sér að finna, vera með og samþykkja tilfinningar sínar í stað þess að loka á og flýja þær, skammast sín fyrir og óttast þær. Þannig lærist að nýta sér tilfinningar sem uppsprettu upplýsinga og sem leiðsögn í lífinu. Tilfinningarnar verða vinir manns, maður verður sinn eigin vinur. Í tímum nota ég líka æfingar eftir þörfum og vilja skjólstæðinga minna; aðallega “stólavinnu“, innlit (focusing) og samtal við mismunandi parta t.d. þá sem urðu til og geyma áföll og vanrækslu, innra barnið og innri gagnrýnandann. Ég hjálpa þannig innri pörtum/hliðum að verða heyrðir og samþykktir og ná sátt og vinsamlegri samvinnu og tek þar mið af innri fjölskyldumeðferð (Internal Family System Therapy). Ég nota auk þess EMDR áfallaúrvinnslu þar sem það á við. Ég kenni hvernig hægt er að bæta líðan með ástund á milli tíma; aðallega öndun, hugleiðslu, slökun, róun, að sleppa tökum, sjálfsdáleiðslu og uppbyggilegu sjálfstali sem beinist að heilun innri parta sem þjást. Ég byggi á traustum meðferðarramma þar sem báðir aðilar eru virkir þátttakendur, bera ábyrgð, hafa þekkingu og reynslu, breytast og verða fyrir áhrifum hvor af öðrum. Ég hjálpa þannig fólki við að verða sinn eigin besti vinur, að hvíla í  góðum nærandi tengslum við sjálfan sig. Sjálfssamþykki, hlýja og forvitni vil ég að taki við af sjálfsniðurbroti, skömm og dómhörku. 

Fyrir fræðilega þenkjandi lesendur

Ég starfa eftir hugmyndafræði samþættrar sálrænnar meðferðar (Integrative Psychotherapy) sem fellur undir manngildisstefnu (Humanistic Psychology). Ég vinn mest með tilfinningamiðaðri meðferð (Emotion Focused Therapy (EFT) sem er gagnreynd meðferðAbstract word cloud for Humanistic psychology with related tags and terms Stock Photo - 16578700 byggð á Client Centred Therapy og Gestalt. Að baki liggur fyrirbærafræði, þróunarsálfræði, tengslakenningin (Bowlby), sambandsmiðaðuð Gestalt meðferð, Field Theory, Object Relations Theory og Self-Psychology. Einnig tek ég mið af jákvæðri sálfræði og þekkingu innan taugasálfræði. Ég vinn með áfallaparta út frá Internal Family System Theory sem er gagnreynd meðferð .Í vinnu með innra barnið tek ég auk þess mið af aðferðum April Steele. Í vinnu með afleiðingar áfalla tek ég að auki mið af Babette Rothschild og Bessel Van der Kolk og nota EMDR.

Fagið sálmeðferð – “Psychotherapy”Myndaniðurstaða fyrir therapy

Sálræn meðferð er þýðing á “Psychotherapy”. Sálmeðferðarfræðingur er þá “Psychotherapist”. Fagið er vel þekkt í Bandaríkjunum, Bretlandi og í Evrópu- og á Norðurlöndum. Fagið er lítt þekkt á Íslandi en að minnsta kosti tveir aðrir sálmeðferðarfræðingar er starfandi á Íslandi, Páll Einarsson MSc (persona.is) og Margrét Gunnarsdóttir. Orðið psychotherapy er stundum líka notað almennt um alla sálræna meðferð.