Ég starfa á sálfræðistofunni Þór20161005_120315unnartúni 6, 3.hæð, 105 Reykjavík. Meðferðin er samtalsmeðferð. Tíminn er 50 mínútur einu sinni í viku eða sjaldnar/oftar í þann tíma sem fólk hefur áhuga, þörf og efni á. Verð fyrir tímann er 14.000 krónur. Ég starfa á íslensku og ensku. Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til ýmis konar meðferðar en upplýsingar um það eru hjá hverju stéttarfélagi. Ég starfa eftir siðareglum Evrópusamtaka sálmeðferðarfræðinga (EAP). Auk þess er ég bundin af lögum um íslenska heilbrigðisstarfsmenn og af siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga. Ég sæki reglulega handleiðslu en hún er mikilvæg gæðastýring fyrir fagfólk í heilbrigðisþjónustu.

Ég vinn með

fullorðnum einstaklingum við úrvinnslu á langvinnri sorg, veikindum, slysum, áföllum og ofbeldi og vegna erfiðleika í samböndum og afleiðingum sambandsslita og nets-ástarplaMyndaniðurstaða fyrir compassionts.  Margir leita til mín vegna lágs sjálfsmats, þeir sætta sig ekki við eigin hegðun eða sjálfa sig, eru plagaðir af sektarkennd, sjálfsgagnrýni, reiði, skömm og einmanaleika eða finnst sér hafnað. Aðrir koma vegna tilvistarkreppu og leita leiðsagnar við að finna út hvað þeir vilja í lífinu og til að skilja sjálfa sig betur. Sumir koma vegna vanlíðan sem þeir vita ekki alveg hvað er eða hvaðan kemur, vanlíðan sem truflar líf þeirra. Ég vinn með undirliggjandi þætti fíkna og meðvirkni og við lausn á þunglyndi og kvíða.

Ég vinn með einstaklingum úr vanrækslu (þ.m.t. tilfinningalegri) og tengslaskaða í æsku. Margvísleg  vanlíðan getur átt sér orsök í því eins og að alast upp með fíkli eða öðrum mikið veikum einstaklingi eða hjá foreldri/-um sem ekki höndluðu uppeldishlutverkið  nægjanlega vel. Það að upplifa sig ekki séðan, samþykktan, elskaðan, öruggan og studdan í æsku getur haft mikil djúp skaðleg áhrif á sjálfsmyndina. Gagnrýnin sjálfsmynd (lágt sjálfsmat) veldur oftast  vanlíðan og hamlar því við látum drauma okkar rætast og hæfileika okkar njóta sín. Þetta sjálfsmat er hægt að bæta verulega í meðferð.

Hvernig vinn ég

Dialogue by Nancy Schon.

Dialogue by Nancy Schon.

Ég vinn fyrst og fremst í samtali í gegnum meðferðarsambandið en nota einnig æfingar eftir þörfum og vilja skjólstæðinga minna í tímum og milli tíma. Dæmi um það eru “stólavinna“, hugleiðsla, slökun,vinna með innra barnið og EMDR áfallaúrvinnsla. Ég vinn að því að styrkja vitund og samband skjólstæðinga minna við sjálfa sig með sjálfssamþykki, sjálfsvinsemd, samúð, samhyggð, hlýju og forvitni að leiðarljósi. Ég geri það mikið í gegnum vinnu með tilfinningar en í tengslum við hugsanir og hegðun og líkamlega upplifun. Ég vinn með það sem er að gerast í núinu í tengslum við æskuna og annað í fortíðinni eftir því sem við á ef fortíðin er að hafa neikvæð áhrif á lífið í dag. Ég tek mikið mið af tilfinningamiðaðri meðferð (Emotion Focused Therapy, EFT) sem leggur áherslu á lausn í gegnum meðvitund um, tjáningu  og höndlun tilfinninga; að leyfa sér að finna, vera með, þola og samþykkja tilfinningar sínar í stað þess að loka á og flýja þær, skammast sín fyrir og óttast þær. Þannig lærist að nýta sér tilfinningar sem uppsprettu upplýsinga og sem leiðsögn í lífinu. Ég byggi á traustum meðferðarramma og samvinnu þar sem báðir aðilar eru virkir þátttakendur, bera ábyrgð, hafa þekkingu og reynslu, breytast og verða fyrir áhrifum hvor af öðrum.

Fagið sálmeðferð – “Psychotherapy”Myndaniðurstaða fyrir therapy

Sálræn meðferð er þýðing á “Psychotherapy”. Sálmeðferðarfræðingur er þá “Psychotherapist”. Fagið er vel þekkt í Bandaríkjunum, Bretlandi og í Evrópu- og á Norðurlöndum. Fagið er lítt þekkt á Íslandi en að minnsta kosti einn annar sálmeðferðarfræðingur er starfandi á Íslandi, Páll Einarsson MSc (persona.is). Orðið psychotherapy er stundum líka notað almennt um alla sálræna meðferð.

Fyrir fræðilega þenkjandi lesendur

Ég starfa eftir hugmyndafræði samþættrar sálrænnar meðferðar (Integrative Psychotherapy) sem fellur undir manngildisstefnu (Humanistic Psychology). Ég vinn mest með tilfinningamiðaðri meðferð (Emotion Focused Therapy, EFT, process experiential dialectial constructivist)Abstract word cloud for Humanistic psychology with related tags and terms Stock Photo - 16578700 sem byggir á Client Centred Therapy og Gestalt og gagnreynd meðferð. Að baki liggur fyrirbærafræði, þróunarsálfræði, tengslakenningin (Bowlby), sambandsmiðaðuð Gestalt meðferð, Field Theory og nútíma sálgreining út frá Object Relations Theory og Self-Psychology. Einnig tek ég mið af jákvæðri sálfræði og þekkingu innan taugasálfræði. Í vinnu með innra barnið tek ég mið af aðferðum April Steele. Í vinnu með afleiðingar áfalla tek ég auk þess mið af aðferðum Emotion Focused Therapy, Babette Rothschild og Bessel Van der Kolk og nota EMDR.