Umgjörðin

Ég starfa á sálfræðistofunni Þórunnartúni 6, 3.hæð, 105 Reykjavík og býð einnig fjarmeðferð í gegnum Zoom. Meðferðin er sérhæfð samtalsmeðferð. Ég nota mest  meðferðarformið IFS (sérhæfð partameðferð) en tek einnig mið af tilfinningamiðaðri meðferð (EFT) og nota EMDR þar sem ég met það gagnlegt.  Allt eru þetta gagnreynd meðferðarform. Tíminn er 50 mínútur einu sinni í viku eða sjaldnar í þann tíma sem fólk hefur þörf fyrir og efni á. Verð fyrir tímann er 16.000 krónur, næsta hækkun er 1.september 2021 í 17.000 krónur og lengist tíminn þá í 60 mínútur.  Tíminn kostar 15.000 fyrir þá sem koma vikulega. Ég starfa á íslensku og ensku. Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína en upplýsingar um það eru á vefsíðum stéttarfélaga. Ég starfa eftir siðareglum Félags sálmeðferðarfræðinga á Íslandi (SALM) sem byggja reglum Evrópusamtaka sálmeðferðarfræðinga (EAP) og er sem hjúkrunarfræðingu auk þess  bundin af lögum um íslenska heilbrigðisstarfsmenn og siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga. Sálmeðferðarfræðingar eru ekki viðurkennd heilbrigðisfagstétt á Íslandi þó þeir séu það í  nær öllum öðrum vestrænum ríkjum. Á stofunni eru ítrustu sóttvarnir vegna Covid virtar. Ég sæki reglulega handleiðslu og símenntun en hún er mikilvæg gæðastýring fyrir fagfólk í heilbrigðisþjónustu. Ég bið skjólstæðinga mína að samþykkja þessa umgjörð um vinnu okkar. Þar eru einnig upplýsingar um bráðaþjónustu, hvert er hægt að leita í yfirþyrmandi vanlíðan t.d. ef löngun í að taka eigið líf er að taka yfir.

 

Vandi sem ég vinn meðMyndaniðurstaða fyrir compassion

Ég vinn með fullorðnum einstaklingum við lausn frá helstu sálrænu vandamálum sem hrjá fólk. Allir hlutar persónuleika skjólstæðinga minna eru velkomnir og mæta skilningi og hlýju og geta fengið hjálp á þeim hraða sem þeir þarfnast. Ég mæti skjólstæðingum mínum á þeirra dimmu stöðum þar sem ótti, skömm, reiði, vonleysi og aðrir erfiðir og jafnvel óþokkaðir partar búa.

Ég er sérhæfð í að hjálpa fólki að vinna úr þeirri byrði sem áföll, ofbeldi, vanræksla og tengslaskaði í æsku eða síðar á lífsleiðinni valda. Allur sá vandi sem ég tala um hér á eftir getur stafað af slíku.

Gagnrýnin sjálfsmynd – lágt sjálfsmat veldur vanlíðan og getur hamlað því að við leyfum hæfileikum okkar að njóta sín og að við tengjumst öðrum á nærandi hátt. Það að upplifa sig ekki séða/n, heyrða/n, samþykkta/n, elskaða/n, örugga/n og studda/n í æsku eða í  samböndum, hefur djúp skaðleg áhrif á sjálfsmyndina. Einhvers staðar getum við hafa lært að þarfir og líðan annarra séu mikilvægari en okkar. Lágt sjálfsmat birtist á ýmsan hátt, t.d. með kvíða, þunglyndi, reiði, skömm, mikilmennsku, stjórnsemi, undanlátssemi, félagskvíða, tómleika, einmanaleika, höfnunartilfinningu og sektarkennd.

Fíknir geta verið birtingarmyndin af viðbrögðum okkar við ofangreindri vanlíðan, þar sem einstaklingur reynir að deyfa sig fyrir því að finna til. Ég vinn með undirliggjandi þætti fíkna og meðvirkni. 

Sumir koma vegna tilvistarvanda og leita leiðsagnar við að finna út hvað þeir vilja í lífinu og til að skilja sjálfa sig betur. Sumir koma vegna vanlíðan sem þeir vita ekki alveg hvað er eða hvaðan kemur, vanlíðan sem truflar líf þeirra. Ég hjálpa líka fólki við úrvinnslu á langvinnri sorg, veikindum, slysum og vegna erfiðleika í samböndum. 

 

Hvernig ég vinnDialogue by Nancy Schon.

Ég vinn fyrst og fremst í gegnum meðferðarsambandið með samtalsmeðferð. Ég styrki vitund og samband skjólstæðinga minna  við sjálfa sig og aðra. Ég geri það í gegnum innri vinnu með tilfinningar en í tengslum við hugsanir og hegðun og líkamlega upplifun. Ég vinn með það sem er að gerast í núinu í tengslum við æskuna og annað í fortíðinni ef hún  hefur neikvæð áhrif á lífið í dag. Mitt megin meðferðarform er IFS (sérhæfð partameðferð) en ég tek einnig mið af tilfinningamiðaðri meðferð (EFT) og nota EMDR þar sem ég met það gagnlegt.  Allt eru þetta gagnreynd meðferðarform. Tengslakenningin er einn af hornsteinum hugmyndafræði minnar og ég aðhyllist hugmyndir Gabor Maté, Bessel van der Kolk og Janine Fisher og nota þætti úr jákvæðri sálfræði, Gestalt og taugasálfræði.

Ég byggi á traustum meðferðarramma þar sem báðir aðilar eru virkir þátttakendur, bera ábyrgð, hafa þekkingu og reynslu. Ég hjálpa þannig fólki við að verða sinn eigin besti vinur. Innri tengsl, tengslin við sig sjálfa/n eru ekki síður mikilvæg en tengsl við annað fólk, ytri tengsl. Sjálfssamþykki, hlýja, von og forvitni vil ég að taki við af skömm og sjálfsgagnrýni, bælingu og vonleysi. 

Ég kenni hvernig hægt er að bæta líðan með ástund á milli tíma með öndun, hugleiðslu, slökun og uppbyggilegum innri samskiptum. Það er alveg sama með vöðvaþjálfun og innri vinnu; bæði þarfnast æfinga reglulega til þess að maður geti tekist á við þyngd þegar á reynir.  Á þessari síðu eru tillögur að innri ástundun (Sjálfsvinna) og fræðsluefni (Fræðsla). Ég hvet skjólstæðinga mína auk þess til útiveru í náttúrunni, rannsóknir hafa staðfest gildi þess fyrir sálræna líðan.

 

Meira um mín meðferðarform

Innri fjölskyldan, partar – IFS    Internal Family System TherapyA Few Lessons Leaders Can Learn From The Movie Inside Out | by Sandeep Kashyap | Medium

er mitt megin meðferðarform. Mikið af sálrænni vanlíðan á rætur að rekja til áfalla í hinum víðara skilningi; bæði viðvarandi ófullnægjandi meiðandi lífsaðstæðum og skilaboðum og því sem fólk almennt flokkar sem áföll, stakan atburð.  IFS er í grunninn heildstæð gagnreynd áfallameðferð sem beinist að heilun stríðandi hluta persónuleikans, sem bæði geyma sársauka og gæta þess að við finnum sem minnst af honum. Þeim er hjálpað svo okkar kjarni (“Sjálfið”) geti notið sín og orðið (aftur) okkar innri leiðtogi og heilari. Skjólstæðingar mínir læra að verða sínir eigin heilarar, að lifa í innri sátt. Hér skýrir upphafsmaður IFS, Richard Schwartz, þessa nálgun og sýnir IFS vinnu og hér er ítarlegt viðtal við hann um IFS. Gabor Maté og Bessel van der Kolk sem eru meðal leiðtoga nútíma áfallameðferða, mæla með IFS.

Tilfinningamiðaðuð meðferð – EFT   Emotion Focused TherapyImage result for emotion focused therapy

vinnur að umbreytingu tilfinninga í  gegnum meðvitund, tjáningu og höndlun þeirra; að leyfa sér að finna og samþykkja tilfinningar sínar í stað þess að loka á og flýja þær, skammast sín fyrir og óttast þær. Að tala frá þeim fremur en um þær. Þannig lærist að nýta sér tilfinningar sem leiðsögn og uppsprettu upplýsinga. Tilfinningar verða vinir manns, maður verður sinn eigin vinur. Svona skilgreina alþjóðasamtökin EFT, í stuttu máli “umbreyting tilfinninga með tilfinningum” og hér skýrir Leslie Greenberg meðferðina.

EMDR    Eye Movement Desensitization and ReprocessingHow EMDR Therapy can Resolve Trauma

Ég nota þessa áfallaúrvinnslu stöku sinnum, þar sem það á við. Þar vinn ég með ákveðin áföll, atburði. Unnið er með augnhreyfingum, þetta er ekki samtalsmeðferð. Minningin hverfur ekki heldur aftengist við þær neikvæðu  sjálfshugsanir og erfiðu tilfinningar sem áfallið myndaði og lifir enn í líkamanum. Kati Morton skýrir hér út meðferðina.