Ég starfa á sálfræðistofunni Þór20161005_120315unnartúni 6, 3.hæð, 105 Reykjavík. Meðferðin er samtalsmeðferð. Tíminn er 50 mínútur einu sinni í viku eða sjaldnar/oftar í þann tíma sem fólk hefur áhuga, þörf og efni á. Verð fyrir tímann er 14.000 krónur. Ég starfa á íslensku og ensku. Ég býð einnig meðferð í gegnum Skype fyrir fólk sem býr langt frá Reykjavík. Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til ýmis konar meðferðar en upplýsingar um það eru hjá hverju stéttarfélagi. Ég starfa eftir siðareglum Evrópusamtaka sálmeðferðarfræðinga (EAP). Auk þess er ég bundin af lögum um íslenska heilbrigðisstarfsmenn og af siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga. Ég sæki reglulega handleiðslu en hún er mikilvæg gæðastýring fyrir fagfólk í heilbrigðisþjónustu.

Ég vinn með

fullorðnum einstaklingum úr reynslu af líkamlegu, kynferðislegu og andlegu ofbeldi, vanrækslu og tengslaskaða í æsku. Slíkar aðstæður og það t.d. að alast upp með fíkli eMyndaniðurstaða fyrir compassionða öðrum mikið veikum einstaklingi eða hjá foreldri/-um sem ekki höndluðu uppeldishlutverkið  nægjanlega vel getur valdið viðvarandi vanlíðan sem jafnvel upplifist sem “persónuleiki”. Ég vinn með undirliggjandi þætti fíkna og meðvirkni og við lausn á þunglyndi og kvíða. Það að upplifa sig ekki séðan, heyrðan, samþykktan, elskaðan, öruggan og studdan í æsku getur haft djúp skaðleg áhrif á sjálfsmyndina. Margir leita til mín vegna lágs sjálfsmats, þeir sætta sig ekki við eigin hegðun eða sjálfa sig, eru plagaðir af sektarkennd, sjálfsgagnrýni, reiði, skömm og einmanaleika eða finnst sér hafnað. Gagnrýnin sjálfsmynd veldur vanlíðan og hamlar því við látum drauma okkar rætast og hæfileika okkar njóta sín. Einhvers staðar getum við hafa lært að þarfir okkar, líðan og óskir skipta litlu / engu máli heldur eru þarfir annarra mikilvægari. Þetta sjálfsmat er hægt að bæta verulega í meðferð. Ég vinn einnig með fullorðnum einstaklingum við úrvinnslu á langvinnri sorg, veikindum, slysum og vegna erfiðleika í samböndum og afleiðingum sambandsslita og nets-ástarplats. Aðrir koma vegna tilvistarkreppu og leita leiðsagnar við að finna út hvað þeir vilja í lífinu og til að skilja sjálfa sig betur. Sumir koma vegna vanlíðan sem þeir vita ekki alveg hvað er eða hvaðan kemur, vanlíðan sem truflar líf þeirra.

Hvernig vinn ég

Dialogue by Nancy Schon.

Dialogue by Nancy Schon.

Ég vinn fyrst og fremst í samtali í gegnum meðferðarsambandið með því  að styrkja vitund og samband skjólstæðinga minna við sjálfa sig með sjálfssamþykki, sjálfsvinsemd, samhyggð, hlýju og forvitni að leiðarljósi. Ég geri það m.a. í gegnum vinnu með tilfinningar en í tengslum við hugsanir og hegðun og líkamlega upplifun. Ég vinn með það sem er að gerast í núinu í tengslum við æskuna og annað í fortíðinni eftir því sem við á ef fortíðin er að hafa neikvæð áhrif á lífið í dag. Ég tek mikið mið af tilfinningamiðaðri meðferð (Emotion Focused Therapy) sem leggur áherslu á lausn í gegnum meðvitund um, tjáningu  og höndlun tilfinninga; að leyfa sér að finna, vera með og samþykkja tilfinningar sínar í stað þess að loka á og flýja þær, skammast sín fyrir og óttast þær. Þannig lærist að nýta sér tilfinningar sem uppsprettu upplýsinga og sem leiðsögn í lífinu, tilfinningarnar verða vinir manns, maður verður sinn eigin vinur. Í tímum nota ég líka æfingar eftir þörfum og vilja skjólstæðinga minna; aðallega “stólavinnu“, innlit (focusing) og samtal við mismunandi parta t.d. þá sem geyma áföll, innra barnið og innri gagnrýnandann. Ég hjálpa þannig innri pörtum/hliðum að ná sátt og vinsamlegri samvinnu og tek þar mið af innri fjölskyldumeðferð (Internal Family System Therapy) og nota auk þess EMDR áfallaúrvinnslu þar sem það á við. Ég kenni hvernig hægt er að bæta líðan með ástund á milli tíma; aðallega öndun, hugleiðslur, slökun, róun, að sleppa tökum, sjálfsdáleiðslu og uppbyggilegt sjálfstal. Ég byggi á traustum meðferðarramma þar sem báðir aðilar eru virkir þátttakendur, bera ábyrgð, hafa þekkingu og reynslu, breytast og verða fyrir áhrifum hvor af öðrum. Í vor mun ég byrja að bjóða upp á meðferðardáleiðslu sem styður við ofangreinda aðferðafræði.

Fagið sálmeðferð – “Psychotherapy”Myndaniðurstaða fyrir therapy

Sálræn meðferð er þýðing á “Psychotherapy”. Sálmeðferðarfræðingur er þá “Psychotherapist”. Fagið er vel þekkt í Bandaríkjunum, Bretlandi og í Evrópu- og á Norðurlöndum. Fagið er lítt þekkt á Íslandi en að minnsta kosti tveir aðrir sálmeðferðarfræðingar er starfandi á Íslandi, Páll Einarsson MSc (persona.is) og Margrét Gunnarsdóttir. Orðið psychotherapy er stundum líka notað almennt um alla sálræna meðferð.

Fyrir fræðilega þenkjandi lesendur

Ég starfa eftir hugmyndafræði samþættrar sálrænnar meðferðar (Integrative Psychotherapy) sem fellur undir manngildisstefnu (Humanistic Psychology). Ég vinn mest með tilfinningamiðaðri meðferð (Emotion Focused Therapy (EFT) sem er gagnreynd meðferðAbstract word cloud for Humanistic psychology with related tags and terms Stock Photo - 16578700 byggð á Client Centred Therapy og Gestalt. Að baki liggur fyrirbærafræði, þróunarsálfræði, tengslakenningin (Bowlby), sambandsmiðaðuð Gestalt meðferð, Field Theory, Object Relations Theory og Self-Psychology. Einnig tek ég mið af jákvæðri sálfræði og þekkingu innan taugasálfræði. Ég vinn með parta út frá Internal Family System Theory t.d. í vinnu með innra barnið en þar tek ég auk þess mið af aðferðum April Steele. Í vinnu með afleiðingar áfalla tek ég að auki mið af Babette Rothschild og Bessel Van der Kolk og nota EMDR.